Skip to main content

QHSE Management

Alle normen omtrent QHSE managen in één online management systeem? Klaar met papierwerk! Tijd voor Improve.

QHSE software Improve

Met QHSE software Improve heb je QHSE management volledig onder controle. Statische handboeken, losse en onsamenhangende Word documenten, Excel lijstjes en tabellen behoren tot het verleden. Met Improve heb je grip op alles wat er nodig is  voor een gestroomlijnd QHSE beleid. Procesbeschrijvingen, formulieren, werkinstructies, handboeken, registers. Je hebt alles online en op één plek.

Waarom gebruik maken van QHSE-software?

Naast het hebben van één integraal en overzichtelijk systeem is hét voordeel van het inzetten van online QHSE software het vergroten van draagvlak voor QHSE op de werkvloer.

Online registreren vergroot het draagvlak voor QHSE

Met een online QHSE managementsysteem is QHSE niet meer alleen het feestje van de KAM of QHSE manager. Omdat gebruikers nu eenvoudig alle QHSE meldingen zelf kunnen invoeren (via een mobile device of computer), hierbij gelijk foto’s of documenten kunnen uploaden én direct een verbetermaatregel in de organisatie kunnen uitzetten wordt het QHSE beleid ineens door jouw hele organisatie gedragen.

Samenwerken in Improve

Per gebruiker kan je de rechten per procedure of formulier bepalen en voortdurend aanpassen. Zo kan je ook derden (o.a. opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, etc.) gecontroleerd toegang geven tot Improve.

Grafieken en flowcharts

Alles wat wordt geregistreerd in Improve wordt direct met status weergegeven in strakke maatregelenoverzichten en grafieken.  Zo heb je realtime inzicht over de opvolging van meldingen en voldoe je altijd aantoonbaar aan de eisen van bijvoorbeeld jouw ISO-norm of VCA/VCU-certificaat en de eisen van jouw stakeholders.

QHSE + Security = QHSSE

Quality

Met kwaliteitsmanagement werk je constant en doelgericht aan kwaliteitsverbetering van je dienstverlening, producten en bedrijfsprocessen. Kwaliteitsmanagement is essentieel voor het realiseren van een beter imago, een effectievere dienstverlening of hogere kwaliteit van de diensten of producten. Kwaliteitsmanagement strekt zich uit binnen alle onderdelen van een organisatie. Daarbij staat de klant(tevredenheid) altijd centraal. Steeds meer opdrachtgevers stellen als eis dat een organisatie aantoonbaar bezig is met kwaliteitsmanagement. Om aan deze eis te voldoen is een online managementsysteem als Improve een onmisbaar hulpmiddel.

Health & Safety

De Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. Het online managementsysteem Improve is ingericht voor het uitvoeren van een strak en professioneel Arbobeleid waar aandacht wordt besteed aan veiligheid, gezondheid en het welzijn van jouw medewerkers en bezoekers. Improve voldoet volledig aan de eisen van de ISO 45001 norm als de VCA-checklist en kan daarna eenvoudig verder worden uitgebreid indien certificatie van de Safety Culture Ladder (SCL) gewenst is.

Security

Met een security managementsysteem kan de bescherming van jouw mensen, processen, goederen en informatie worden gegarandeerd. Security Management vormt de “schil” om het geheel van ingezette hard- en software maatregelen en procedures en biedt controle en efficiëntie. Improve kan conform de eisen van de AEO-vergunning en/of ISO 28000 (Internationale norm voor Supply Chain Security) worden ingericht als Security Management Systeem. De omvang en inrichting van het systeem wordt gebaseerd op de context en Security risico’s van de organisatie. Het bevat een praktische security risicoanalyse en de nodige procedures en formulieren op het gebied van douane, logistiek, IT, Security en Human Resources. Improve bevordert de Security Awareness in jouw organisatie.

Environment

Milieuzorg wordt steeds belangrijker. Een effectief milieubeleid en het behalen van milieuprestaties zorgt voor efficiëntie en kostenreductie. Het online managementsysteem Improve draagt zorg voor het beheren en naleven van alle milieu aspecten conform de ISO 14001 norm en geldende wet- en regelgeving. Medewerkers dragen binnen dit managementsysteem bij aan het verbeteren van de milieuprestaties van de organisatie door milieurisico’s aan te kaarten, te -beheersen en te evalueren. Zo wordt binnen jouw organisatie de milieuprestaties continue geoptimaliseerd.

Zelf aan de slag met Improve?

Zelf uitproberen zegt meer dan 1000 woorden! Ga aan de slag met het online managementsysteem en ervaar alle voordelen en gebruiksgemakken zelf!

Demo aanvragen