Skip to main content

Health & Safety

Een Health & Safety managementsysteem helpt bij het voorkomen van ongevallen en het verbeteren van de Gezond en Veilig Werken processen (G&VW). Een gecertificeerd managementsysteem conform ISO 45001 of VCA toont aan dat veilig en gezond werken op één staan.

Health & Safety Managementsysteem

Veilige en gezonde werkomstandigheden zijn essentieel voor het goed functioneren van een bedrijf. Als werkgever ben je verplicht om de veiligheid, gezondheid en het welzijn (G&VW) van de medewerkers en bezoekers te garanderen.

Zijn jouw G&VW risico’s beheerst? Het veiligheidsmanagementsysteem Improve geeft inzicht in de beheersing van de risico’s en verhoogt het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Improve helpt om te voldoen aan de eisen van de ISO 45001 norm of de VCA Checklist

Verhoogt het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie

Informeren over de V&GW instructies en procedures

Voorkom (bijna) ongevallen en beperk het ziekteverzuim

Voldoe aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van VG&W

Ontdek de mogelijkheden van Improve

Het online veiligheidsmanagementsysteem

Door de uitgebreide functionaliteiten van Improve beschik je over een compleet Health & Safety managementsysteem waarmee je eenvoudig kan voldoen aan de eisen van de ISO 45001 norm en/of de VCA Checklist voor Aannemers.

(Bijna) ongevallen en incidenten melden en analyseren

Door de jaren heen zijn talloze incidenten op de werkvloer geweest waarbij medewerkers gewond of bijna gewond raakten. Kunnen deze ongevallen voorkomen worden? Kunnen we leren van bijna ongevallen? Ja dat kan!

Om incidenten te voorkomen is het belangrijk om (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties te registreren en te analyseren. In Improve zijn hiervoor strakke meldingsformulieren voor ingericht.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) breng je alle risico’s van jouw organisatie in kaart die de veiligheid, de gezondheid en/of het welzijn van jouw medewerkers bedreigen. Denk aan brandgevaar, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, werken met risicovolle machines, een te hoge werkdruk, verkeerde werkhouding, etc. Het beschikbaar hebben van een actuele RI&E en een Plan van Aanpak is in de Arbowet verplicht gesteld.

Improve beschikt over een volledig ingericht Plan van Aanpak (PvA) voor het registreren van alle bevindingen en verbetermaatregelen. De Fine & Kinney methode wordt gebruikt om risico’s in te schatten en om te bepalen welke verbetermaatregelen er op welk termijn ondernomen moeten worden. Alle verbetermaatregelen worden uitgezet naar de verantwoordelijke functionaris. Improve houdt je automatisch op de hoogte van de voortgang van de maatregelen. Zo ben en blijf je in control!

Werkplekinspecties & oogrondes

Voer eenvoudig een werkplekinspectie of oogronde uit middels de op maat gemaakte formulieren. De inspecties kun je via Smartphone, Ipad of laptop uitvoeren.

Het systeem geeft direct weer hoeveel afwijkingen er zijn en middels grafieken en dashboards worden de statistieken helder weergegeven. Zo weet jij direct welke onderwerpen meer aandacht vragen en kun je inspelen op de risico’s op de werkvloer.

Keuren van arbeidsmiddelen

Het periodiek keuren van Arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 zorgt ervoor dat jouw arbeidsmiddelen in goede staat zijn om ze veilig te kunnen gebruiken op de werkvloer. Bovendien is het periodiek keuren van de arbeidsmiddelen en elektrische gereedschappen volgens de NEN 3140 een verplichting.

In het online managementsysteem kun je gebruik maken van het register middelenbeheer. Hierin kun je alle te keuren en te kalibreren arbeidsmiddelen registreren en inzien wanneer deze weer opnieuw gekeurd dienen te worden. Het systeem stuurt automatisch een melding als het weer tijd is voor de periodieke keuring.

Opleidingsregister

Het opleidingsregister in Improve zorgt voor een efficiënte cursusadministratie. Zo kun je alle certificaten van medewerkers eenvoudig uploaden in het register. Wanneer een certificaat dreigt te verlopen zoals een VCA of BHV certificaat ontvang je direct een reminder vanuit het systeem.

Waarom kiezen voor het Health & Safety managementsysteem Improve?

Het voordeel van Improve is dat het systeem al is gevuld met de eisen van de ISO 45001 norm of de VCA Checklist voor aannemers.

Wil jij starten met het veiligheidsmanagementsysteem Improve? Dan staan alle registratieformulieren, documenten, procedures en andere benodigde zaken conform de ISO 45001 norm en VCA Checklist klaar. Wij regelen de inrichting, zodat jij alleen nog maar aan de slag hoeft met de uitvoering.

  • Eenvoudig te integreren met andere normen zoals ISO 14001, ISO 9001, etc.
  • Snel te implementeren binnen jouw organisatie
  • Korte trainingsduur
  • Lage licentiekosten

5000

QHSE-managers gingen jou voor!

Klaar voor de start?
Ready, set & Improve!

Wil je Improve zelf uitproberen? Ga dan aan de slag met Improve en ervaar alle voordelen en gebruiksgemakken zelf!

Demo aanvragen