Skip to main content

Environment & Sustainability

Het milieumanagementsysteem Improve helpt om de milieurisico's te beheersen en de milieuprestaties te verbeteren.

Ontdek het milieumanagementsysteem Improve

Een strak milieubeleid handhaven door middel van een online milieumanagementsysteem? Dat is mogelijk met Improve! Dit managementsysteem is namelijk al ingericht conform de eisen van ISO 14001.

Hierdoor voldoet jouw organisatie altijd aan de juiste wet- en regelgeving en voor jou geldende milieueisen. Met Improve kun je de aanwezige milieuaspecten en risico’s identificeren, registeren, analyseren en beheersen.

Wat zijn de voordelen van een milieumanagementsysteem?

Voldoen aan wet- en regelgeving én het beheersen van milieurisico’s

Streven naar permanente verbetering van de milieuprestaties en -risico’s

Bewustwording van milieuprestaties en -risico’s

Aantoonbaar duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en bijdragen aan een beter milieu

Milieumanagementsysteem conform ISO 14001

Waarom ISO 14001?

Het thema Milieu (ISO 14001) krijgt steeds meer aandacht. Organisaties verduurzamen de bedrijfsvorming, kopen maatschappelijk verantwoord in en kiezen er steeds vaker voor om zaken te doen met andere duurzame bedrijven in de keten. Met een certificering van de internationale ISO norm voor milieumanagement, de ISO 14001, voldoet een organisatie aantoonbaar aan alle geldende wet- en regelgeving op dit gebied.

De ISO 14001 ziet toe op een efficiënt milieumanagement. Bij milieumanagement wordt er gedacht vanuit het ‘levenscyclus’ perspectief. Eveneens worden de mogelijke milieuaspecten van leveranciers of onderaannemers binnen het milieumanagementsysteem meegenomen. De informatie die stakeholders leveren bevordert bovendien de ontwikkeling van het milieubeleid dat hiermee in lijn ligt met de ISO 14001 norm.

De mogelijkheden van Improve

Het milieumanagementsysteem Improve richt zich specifiek op het beheersen en verbeteren van de prestaties op het gebied van milieu en het streven naar verbetering van de milieuprestaties. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Minder Co2 uitstoot of minder waterverbruik
  • Voldoen aan milieuwet- en regelgeving

Het milieumanagementsysteem Improve is ingericht conform de ISO 14001 en voldoet dus al aan deze eisen. Je kunt direct aan de slag met het registeren van de benodigde milieu registraties zoals:

  1. Milieubeleid: het beleid beschrijft de koers van een bedrijf m.b.t. milieuprestaties en duurzaam ondernemen;
  2. Milieuaspecten register: het register is een inventarisatie van de milieuaspecten en de daarbij horende effecten en maatregelen. In het register kunnen prioriteiten gesteld worden om de juiste acties te ondernemen;
  3. Milieu doelstellingen: deze zijn gericht op het verbeteren van de milieuprestaties. Improve beschikt over een register voor het vaststellen van doelstellingen met de daarbij horende maatregelen die uitgevoerd moeten worden.

Alle milieu resultaten worden weergegeven in grafieken en dashboards. Zo heb je real-time inzicht in de milieu prestaties van jouw organisatie. Is bijsturen nodig? Dan is het mogelijk om direct verbetermaatregelen naar de verantwoordelijke medewerker uit te zetten. Zo blijf je de processen continu verbeteren, blijf je voldoen aan wet- en regelgeving en hou je je stakeholders tevreden!

Waarom kiezen voor Improve?

Het milieumanagementsysteem Improve is ingericht conform de ISO 14001 en voldoet dus al aan de eisen. Alle door de norm vereiste registratieformulieren staan al voor je klaar.

  • Eenvoudig te integreren met andere normen zoals ISO 9001, ISO 45001, VCA, AEO, etc.
  • Snel te implementeren binnen jouw organisatie
  • Korte trainingsduur
  • Lage licentiekosten

Zelf aan de slag met Improve?

Zelf uitproberen zegt meer dan 1000 woorden! Ga aan de slag met het online managementsysteem en ervaar alle voordelen en gebruiksgemakken zelf!

Demo aanvragen