Skip to main content

Altijd in control door het online QHSSE management systeem Improve.

Ben jij klaar met papierwerk? En toe aan overzicht?

Betekenis QHSE-management

De afkorting QHSSE staat voor Quality (kwaliteitsmanagement) Health, Safety (veiligheidsmanagement), Security (Beveiligingsmanagement) en Environment (milieumanagement).

De QHSE beheertool Improve kan QHSE-breed worden ingezet en is dus geschikt voor alle ISO normen, de VCA Checklist en de AEO Guidelines.

1. Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)

Kwaliteitsdoelen nastreven resulteert in tevreden klanten, enthousiaste medewerkers en kwalitatief hoogstaande producten en/of dienstverlening. Met het kwaliteitsmanagementsysteem Improve verbeter je de kwaliteit van jouw dienstverlening en/of de producten.

Procedures van de organisatie worden opgezet in Improve. Je krijgt direct inzicht in de risico’s van het proces, de informatieflow, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke beslissingen er genomen moeten worden. Improve is reeds ingericht conform de eisen van ISO 9001 en beschikt dus over de nodigde normregistratieformulieren zoals:

 • Auditresultaten
 • Leveranciersbeoordelingen
 • Klanttevredenheidsonderzoeken
 • Klachten en incidenten
 • Context Analuse
 • etc.

Alle verbetermaatregelen kun je direct uitzetten in je organisatie en na uitvoering evalueren en zo nodig bijsturen.

2. Veiligheidsmanagement (ISO 45001)

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn (VG&W) van zowel medewerkers als bezoekers. Een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) helpt bij het beheersen en verminderen van de VG&W risico’s in jouw organisatie.

Met het online managementsysteem Improve is dit binnen een handomdraai opgezet. Improve is namelijk al ingericht conform de eisen van ISO 45001 en de VCA checklist en beschikt dus over registratieformulieren voor o.a. het vastleggen van bijvoorbeeld:

 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • Werkplekinspectie formulier
 • Formulieren voor het melden van Incidenten en onveilige situaties
 • Uitvoeren van een Taak Risico Analyse
 • Opleidingsregistratie voor bijvoorbeeld VCA en BHV certificaten
 • en meer!

Alle ingevoerde verbetermaatregelen kunnen worden uitgezet in je organisatie en na uitvoering ervan worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgestuurd.

3. Security management

Neemt jouw bedrijf deel aan het internationale handelsverkeer? Dan kan je bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Voor het behouden én het behalen van het AEO-certificaat is het belangrijk om je bedrijfsprocessen, risico’s en maatregelen goed in kaart te brengen en te onderhouden.

Een AEO-managementsysteem is een beheerstool waarin al jouw procedures en (werk)instructies eenvoudig zijn in te zien én waar je alle AEO registraties kunt registreren.

 • Security- en Douane inspecties
 • AEO Risico analyse
 • Klachten, afwijkingen en verbeteringen
 • Incidentmeldingen
 • Auditbevindingen
 • Klant- en leverancier evaluaties

Bij oplevering van Improve is het systeem al volledig ingericht conform de eisen van de AEO Guidelines. Je kunt dus direct aan de slag met het uitvoeren van de AEO registraties.

4. Milieumanagement

Wat zijn de milieurisico’s -en aspecten binnen jouw onderneming? Ken je deze? Werk je conform jouw omgevingsvergunning? Wat stoot je eigenlijk uit of welke werkzaamheden binnen jouw bedrijf kunnen in welke mate schadelijk zijn voor bodem, water en/of lucht? Hoe gaat jouw organisatie aantoonbaar om met duurzaamheid? Allemaal vragen voor een helder milieubeleid.

De stappen die je als QHSE-manager moet zetten om een organisatie klaar te stomen voor een duurzame toekomst worden iedere dag belangrijker. Improve is reeds ingericht conform de eisen van ISO 14001 en beschikt dus over registratieformulieren voor het vastleggen van de nodige registraties zoals:

 • CO2 Footprint
 • Milieu-aspectenregister
 • Milieu-incidenten
 • MVO stakeholder analyse
 • etc.

Met Improve kan je dus direct aan de slag met het opzetten en borgen van jouw milieu- en/of MVO-beleid.

Functionaliteiten van het online QHSE managementsysteem Improve

Kies jij vandaag nog voor het online QHSE managementsysteem Improve? Dan kies jij voor efficiëntie. Ontdek alle functionaliteiten hier:

Navigeren en documenten inzien

Eenvoudig en direct door het gehele managementsysteem navigeren. Alle procedures, formulieren, (werk)instructies kun je direct inzien en bewerken. Het is een gebruiksvriendelijk systeem en het maakt de samenhang tussen de procesbeschrijvingen en verschillende normeisen zeer overzichtelijk. Je hebt direct inzicht in wie of wat relevant is bij welk proces;

Registreren en verbetermaatregelen uitzetten

Alle QHSE registraties kunnen eenvoudig worden geregistreerd en de te nemen beheersmaatregelen worden bepaald. (Dit kan zowel per mobiel device als lap- of desktopcomputer). Per verbetermaatregel kun verantwoordelijken binnen de organisatie worden geselecteerd. Via een geautomatiseerde workflow notificaties wordt de betreffende medewerker automatisch gewaarschuwd over de te nemen maatregelen;

Continu verbeteren

Als de maatregel is uitgevoerd kan in de evaluatie sectie aangeven worden wat de status van de verbetermaatregel is en/of de verbetermaatregel effectief of afdoende is geweest. Als dit laatste niet het geval is kunnen er verdere beheersmaatregelen genomen worden. Een werkwijze gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming waarbij continue verbetering het doel is;

Grafieken en dashboards

Registraties en ook de status van de bijbehorende maatregelen overzichtelijk weergegeven in duidelijke dashboards. Het systeem draagt hiermee bij aan jouw QHSE-beleid waarin de aanwezige QHSE-risico’s binnen het bedrijf gestructureerd en aantoonbaar worden beheerst;

Custom gebruikersgroepen en rechten

Het systeem kent verschillende soorten gebruikers. Per gebruiker of gebruikersgroep kunnen de rollen en rechten apart worden ingesteld;

Technische specificaties

Alle technische specificaties van het online platform worden vooraf met gedeeld. De medewerkers die aan de slag gaan met Improve krijgen een praktische training zodat zij weten hoe het systeem te kunnen gebruiken voor het registreren van nieuwe of gewijzigde risico’s en maatregelen waarmee het managementsysteem dynamisch en actueel blijft.

Kies vandaag voor efficiëntie, kies voor het online QHSE managementsysteem Improve

Zelf uitproberen zegt meer dan 1000 woorden! Ga aan de slag met het online managementsysteem en ervaar alle voordelen en gebruiksgemakken zelf!

Demo aanvragen