Skip to main content

Altijd in control door QHSE online management systeem Improve.

Ben jij klaar met papierwerk? En toe aan overzicht?

Betekenis QHSE-management

De afkorting QHSE staat voor Quality (kwaliteitsmanagement) Health, Safety (veiligheidsmanagement) en Environment (milieumanagement).

De QHSE beheertool Improve kan dus QHSE-breed worden ingezet

1. Kwaliteitsmanagement/ kwaliteitsbeheer (ISO 9001)

Een organisatie dat zijn kwaliteitsdoelen nastreeft resulteert in tevreden klanten, enthousiaste medewerkers en kwalitatief hoogstaande producten en/of dienstverlening. Met het kwaliteitsmanagementsysteem Improve kan je voortdurend de kwaliteit van jouw organisatie, de dienstverlening en/of van de producten monitoren en verbeteren. In Improve beschrijf je aan de hand van flowcharts de procedures van jouw organisatie. Je krijgt direct inzicht in de risico’s van het proces, de informatieflow en inzicht in wie waarvoor verantwoordelijk is en welke beslissingen er genomen moeten worden. Improve is reeds ingericht conform de eisen van ISO 9001 en beschikt dus over registratieformulieren voor het vastleggen van o.a. auditresultaten, leveranciersbeoordelingen, klanttevredenheidsonderzoeken, klachten, incidenten, directiebeoordeling etc. Elke in Improve ingevoerde verbetermaatregel kan worden uitgezet in je organisatie en na uitvoering ervan worden geëvalueerd en zonnodig worden bijgestuurd.

2. Veiligheidsmanagement/ veiligheidsbeheer (ISO 45001)

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn (VG&W) van zowel jouw medewerkers als bezoekers. Om dat in goede banen te leiden, en om te weten of de VG&W risico’s in jouw organisatie voldoende beheerst zijn, is het verstandig om een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) op te zetten. Binnen het online managementsysteem Improve regel je dit binnen een handomdraai. Improve is reeds ingericht conform de eisen van ISO 45001 en de VCA checklist en beschikt dus over registratieformulieren voor o.a. het vastleggen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), werkplekinspecties, incidenten, melden van onveilige situaties, leveranciersbeoordelingen, uitvoeren van een Taak Risico Analyse, etc. Elke in Improve ingevoerde verbetermaatregel kan worden uitgezet in je organisatie en na uitvoering ervan worden geëvalueerd en zonnodig worden bijgestuurd.

3. Milieumanagement/ milieubeheer

Wat zijn de milieurisico’s- en aspecten binnen jouw onderneming? Ken je ze? Werk je conform jouw omgevingsvergunning? Wat stoot je eigenlijk uit of welke werkzaamheden binnen jouw bedrijf kunnen in welke mate schadelijk zijn voor bodem, water en/of lucht? Hoe gaat jouw organisatie aantoonbaar om met duurzaamheid? Allemaal vragen voor een helder milieubeleid. De stappen die je als QHSE-manager moet zetten om een organisatie klaar te stomen voor een duurzame toekomst worden iedere dag belangrijker. Improve is reeds ingericht conform de eisen van ISO 14001 en beschikt dus over registratieformulieren voor het vastleggen van o.a. je CO2 Footprint, milieu-aspectenregister, milieu-incidenten, meetresultaten, MVO stakeholder analyse, etc. Met Improve kan je dus aan de slag met het opzetten en borgen van jouw milieu- en/of MVO-beleid.

Functionaliteiten van de QHSE-beheertool Improve

Kies jij vandaag nog voor het online QHSE managementsysteem Improve? Dan kies jij voor efficiëntie. Ontdek alle functionaliteiten hier:

  • De gebruiker kan eenvoudig en direct door het gehele managementsysteem navigeren en alle processen, procesbeschrijvingen, formulieren, (werk)instructies direct inzien en bewerken. Het is een gebruiksvriendelijk systeem en het maakt de samenhang tussen de procesbeschrijvingen en verschillende normeisen zeer overzichtelijk. U heeft direct inzicht in wie of wat relevant is bij welk proces;
  • Al uw QHSE registraties kunnen eenvoudig worden geregistreerd en de te nemen beheersmaatregelen worden bepaald. (Dit kan zowel per mobiel device als lap- of desktopcomputer);
  • Per verbetermaatregel kunt u verantwoordelijken binnen uw organisatie aanwijzen;
  • Via een geautomatiseerde workflow wordt de betreffende medewerker automatisch gewaarschuwd of een maatregel niet of onvoldoende is afgehandeld;
  • Als de maatregel is uitgevoerd kan de functionaris in de evaluatie sectie aangeven wat de status van de verbetermaatregel is en/of de verbetermaatregel effectief of afdoende is geweest;
  • Als dit laatste niet het geval is kunnen er verdere of andere beheersmaatregelen genomen worden. Een werkwijze gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming waarbij continue verbetering het doel is;
  • Na het invullen worden registraties en ook de status van de bijbehorende maatregelen overzichtelijk weergegeven in duidelijke bedrijfs- en persoonlijke dashboards, rapportages en grafieken. Het systeem draagt hiermee bij aan uw QHSE-beleid waarin de aanwezige QHSE-risico’s binnen het bedrijf gestructureerd en aantoonbaar worden beheerst;
  • Eenvoudig up- en downloaden van gegevens en registraties van en naar MS Excel;
  • Het systeem kent verschillende soorten gebruikers. Per gebruiker kunnen de rollen en rechten apart worden ingesteld;
  • Alle technische specificaties van het online platform worden vooraf met u gedeeld. De medewerkers die er mee aan de slag gaan ontvangen een praktische training zodat zij weten hoe het systeem te kunnen gebruiken voor het registreren van nieuwe of gewijzigde risico’s en maatregelen waarmee uw managementsysteem dynamisch en actueel blijft.

Kies vandaag voor efficiëntie, kies voor de software QHSE beheertool Improve

Zelf uitproberen zegt meer dan 1000 woorden! Ga aan de slag met het online managementsysteem en ervaar alle voordelen en gebruiksgemakken zelf!

Demo aanvragen