Skip to main content

Waarom is het van belang om een managementsysteem te digitaliseren en wat zijn de gebruiksgemakken hiervan? Aan de hand van zes voordelen leggen wij uit waarom het van essentieel belang is om jouw managementsysteem te digitaliseren. Lees hier alles over de digitalisering managementsysteem. 

Wat is een online managementsysteem? 

Een online managementsysteem is een set van samenhangende afspraken, procedures, werkinstructies en formats om zo beleid en doelstellingen op te stellen en te realiseren voor een organisatie. Deze set wordt gebundeld in een online platform. Concluderend is het een online omgeving waar alle afspraken voor beleid en maatregelen zijn vastgelegd.

Wat is het doel van eventuele digitalisering van een managementsysteem?

Het doel van een online managementsysteem is het systematisch in kaart brengen van processen om zo gestelde doelen voor een bedrijf of organisatie te behalen. Bij de start van het opzetten van een online managementsysteem worden deze doelen nauwkeurig in kaart gebracht. De targets kunnen gekoppeld zijn aan allerlei doeleinden zoals duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit.

1. ALLE INFORMATIE CENTRAAL EN REALTIME INZICHT

Alle QHSE registraties, procedures en instructies op één plek, realtime status van alle meldingen, maatregelen en verbeterpunten zijn direct inzichtelijk

2. OVERAL TOEGANKELIJK

Al jouw QHSE registraties kunnen eenvoudig worden geregistreerd en de te nemen beheersmaatregelen worden bepaald. Dit kan zowel per mobiel device als lap- of desktop / computer)

3. CONTINU VERBETEREN

Genomen maatregelen kunnen worden geëvalueerd om te zien of deze afdoende zijn geweest of moeten worden bijgestuurd. Een werkwijze gebaseerd op de Plan-Do-Chechk-Act cirkel van Deming waarbij continu verbetering nodig is.

4. SOEPELE COMMUNICATIE

Per verbetermaatregel kun je verantwoordelijken binnen jouw organisatie aanstellen. Via een geautomatiseerde notificatie wordt de betreffende medewerker automatisch gewaarschuwd over de te nemen maatregel.

5. VEILIG WERKEN

Gegevens worden in een veilige omgeving opgeslagen, beheerd en gedocumenteerd.

Vragen over de eventuele digitalisering van jouw managementsysteem?

Neem gerust contact met ons op!